SCImago Kurumlar Sıralaması

SCImago Kurumlar Sıralaması

SCImago 2023 Kurumlar Sıralaması’nda İktisat ve Çevre Bilimleri Alanlarında Türkiye’de 1. Sıradayız

Yükseköğretim ve araştırma kurumlarını araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCImago Kurumlar Sıralaması’nın (SIR) 2023 listesi açıklandı. Türkiye’den 134 üniversitenin dahil edildiği sıralamada İstanbul Medeniyet Üniversitesi 44. sırada yer aldı. Scopus verilerine göre oluşturulan Sıralama’da Üniversitemizin Araştırma alanında da geçtiğimiz yıla kıyasla 72 basamak yükseldiği görülüyor.

SCImago Kurumlar Sıralaması 2023’te genel sıralamalara ek olarak kurumların bilimsel performansı 19 farklı alanda değerlendirildi. Alan sıralamalarında Üniversitemizin dikkat çekici başarılar kazanarak belli alanlarda ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler arasında lider konumuna yerleştiği görülüyor. Buna göre Üniversitemiz; İktisat, Ekonometri ve Finans alanında Türkiye’de 1., dünya genelinde 322. olurken; Çevre Bilimleri alanında Türkiye’de 1., dünyada da 258. sıraya yerleşti. Üniversitemiz, 2022 Sıralaması’nda 6. konumda olduğu İşletme ve Muhasebe alanında ise bu yıl Türkiye’de 3. sıraya yükselirken, dünyada da 828. sırada yer aldı. 

Üniversitemizin önemli başarı kaydettiği diğer bazı alanlara bakıldığında, Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında Türkiye’de 4., Sosyal Bilimler alanında 16., Matematik alanında 26., Enerji alanında 33. ve Tıp alanında 39. sırada yer aldığı görülüyor.

Üniversitemizin SCImago Kurumlar Sıralaması profiline buradan ulaşabilirsiniz.