Rektör Yardımcıları

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

1968 yılında Rize-Pazar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 2000-2010 yılları arası Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde, 2010-2016 yılları arası İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015-2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi Çocuk Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevini sürdürmekteyken, 2019 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyeliğine atandı.

Teknonomi, Teknoloji Tarihinde Osmanlılar,  Teknolojinin Ticarileşmesi ve Teknoparklar (Ortak yazarlı), Demokrasi ve Ekonomi: Müdahalelerin Türkiye’ye Maliyeti (Ortak yazarlı) isimli kitapları ve editörleri arasında olduğu Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi isimli bir kitabı mevcuttur.


A. Eğitim

B. Öğrenci İşleri

C. Kütüphane ve Dokümantasyon

D. Sağlık Kültür

E. Bilgi İşlem

Bağlı Komisyon, Kurul ve Birimler

 1. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
 2. Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. Enformatik Bölüm Başkanlığı
 4. Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü
 5. Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü
 6. Ortak Temel Dersler Koordinatörlüğü
 7. Patent Ofisi
 8. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
 9. Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK)
 10. Teknoloji Transfer Ofisi
 11. Teknopark
 12. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
 14. Yabancı Diller ve Redaksiyon Ofisi
 15. Yenilikçilik ve Girişimcilik Ofisi
 16. Engelli Öğrenci Komisyonu
 17. Mevzuat Komisyonu (Eğitim Programı Açma Ön Komisyonu)
 18. Eğitimi İzleme Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
 19. Lisansüstü Eğitim Programları Komisyonu
 20. Müfredat Komisyonu
 21. Burs Komisyonu

Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU

Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU

A. İdari ve Mali İşler

B. Yapı İşleri

C. Döner Sermaye

Bağlı Komisyon, Kurul ve Birimler

 1. Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
 3. Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)
 5. Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSMAM)
 6. Hafız-ı Şirazi İran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 7. Döner Sermaye Yürütme Kurulu