Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelik ve Yönergeler

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
12.08.2015 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönerg
12.07.2018 Üniversitemiz Döner Sermaye Gelirinden Yapılacak Ek Ödeme İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar
14.12.2016 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
31.07.2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kısmi Zamanlı Olarak Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
15.11.2017 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
07.02.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi
10.10.2012 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane Yönergesi
05.11.2014 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Öğretimi ve Sınav Yönergesi
01.03.2018 İMU Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru,Kabul ve Kayıt Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Ders Planları ve Programları Uygulama Esasları
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları
12.01.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Misafir Araştırmacı Kabul ve Uygulama Yönergesi
21.11.2012 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi