Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelik ve Yönergeler

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
25.05.2016 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (2012-04 SENATO KARARI)
25.05.2016 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve İşleyiş Yönergesi (2012-20 SENATO KARARI)
12.07.2018 Akademik İşbirliği Protokolü
13.07.2016 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
26.03.2014 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
24.03.2018 Bazı Alanların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi H
31.10.2016 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arasında Tütün ve Tütün
05.09.2018 Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisans
12.07.2018 Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi
12.07.2018 Harcama işlemleri genelgesi
18.04.2018 İstanbul Medeniyet Üniversiesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi
12.07.2018 Üniversitemiz Müh. ve Doğa Bilimleri Fak. Laboratuvarların İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
14.05.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü St
16.11.2016 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilişim Ürünleri Dağıtım ve Kullanım Usul ve Esasları