Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelik ve Yönergeler

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
12.07.2018 Harcama işlemleri genelgesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversiesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi
12.07.2018 Üniversitemiz Müh. ve Doğa Bilimleri Fak. Laboratuvarların İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilişim Ürünleri Dağıtım ve Kullanım Usul ve Esasları
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönerg
12.07.2018 Üniversitemiz Döner Sermaye Gelirinden Yapılacak Ek Ödeme İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar
12.07.2018 Üniversitemiz İle İstanbul Valiliği Arasında Göztepe Eğitim ve Araşt. Hast. Ortak Kullanım Protokolü
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi
12.07.2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları