SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

Prof. Dr.  Lütfullah KARAMAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

E-Posta: lutfullah.karaman@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 12

Prof. Dr.  M. Refik KORKUSUZ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

E-Posta: refik.korkusuz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 02

Prof. Dr.  Turhan KAÇAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Turhan KAÇAR

E-Posta: turhan.kacar@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 34

Prof. Dr.  Ahmet AKIN

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet AKIN

E-Posta: ahmet.akin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 333

Prof. Dr.  Tarkan OKTAY

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Tarkan OKTAY

E-Posta: toktay@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 09

Prof. Dr.  Kadir PEKTAŞ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

E-Posta: kadir.pektas@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 75