Bilgi Edinme Birimi

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türk kamu yönetimindeki en önemli düzenlemelerden birisi olan bu kanuna ilişkin "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir.
   
Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi, başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

Bilgi edinme kanunu hakkındaBilgi Edinme Yazılı Başvuru Formları: 

Posta ile yapılacak başvurular için: 
Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu No:98 34700 Kadıköy / İstanbul 

Faks ile yapılacak başvurular için: 
Faks No: 0216-602 28 05 

Elektronik Başvurular:
bilgiedinme@medeniyet.edu.tr