Bilgi Edinme Birimi

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu:

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Detaylar için tıklayınız...

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi, başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

 • Bilgi Edinme Yazılı Başvuru Formları: 
 • Posta ile yapılacak başvurular için adres: 
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke-Rektörlük
   Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Üzeri. 34700
   Üsküdar - İSTANBUL
 • Faks ile yapılacak başvurular için iletişim no: 
  • 0216 602 28 05 
 • Elektronik başvurular: (Yukarıdaki ilgili formu indirip doldurarak ekli dosya şeklinde e-posta gönderiniz!)
  • bilgiedinme @ medeniyet.edu.tr