Doç. Dr. Ekrem Tak

1974 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl Araş. Gör. olarak Marmara Üniversitesi’nde göreve başladı. Yüksek lisans (2002) ve doktorasını (2009) yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Fakülte bünyesinde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Yard. Doç. temsilcisi, Kalite Komisyonu’nda Fakülte temsilcisi olarak görevler aldı. 2013-2018 yılları arasında Sürekli Eğitim Merkezi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu.

Akademik çalışmaları Osmanlı Arşivleri ve Belge Diplomatikası üzerine devam etmektedir. İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H.919-927/M.1513-1521) (Bilgin Aydın ile birlikte), Arz Marûz İlâm: Osmanlı Diplomatikasında Belge Formlarının Değişimi Üzerine Bir İnceleme, (Bilgin Aydın ile birlikte) ve XVI.-XVII. Yüzyıl Üsküdar Şeriye Sicilleri: Diplomatik Bilimi Bakımından Bir İnceleme başlıkları altında yayınlanmış kitapları mevcuttur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:         0216 280 2060
E-mail:   ekrem.tak@medeniyet.edu.tr
Adres:    Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98
                Kadıköy / İstanbul