Haberler

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üniversitemizde

21.06.2019

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında oluşturulan değerlendirme takımları, bu yıl Haziran sonuna kadar değerlendirmeleri tamamlanacak 45 yükseköğretim kurumuna saha ziyareti gerçekleştiriyor.

YÖKAK, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarından seçilen, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan değerlendirme takımları oluşturuyor. Böylece; her birinde bir takım başkanı olmak üzere 5-8 kişilik ekiplerden oluşan takımlara, Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Kurum İç Değerlendirme Raporu, Saha Ziyareti ve Dış Değerlendirme Raporu arasında uyum odaklılığı esas alan “Değerlendirici Eğitimi” veriliyor.

Üniversitemizde de bu kapsamda gerçekleştirilecek olan saha ziyareti; değerlendirme takımının kuruma varışı ile başlayacak; ziyaret etkinliklerinin tamamlanmasının ardından Çıkış Bildiriminin verilmesi ve takımın kurumdan ayrılması ile sona erecektir. Bu saha çalışması Üniversitemiz özelinde sürekli iyileştirme ve kalite kültürünün yerleşmesine katkı sunacaktır.

Saha Ziyareti sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporları YÖKAK ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.