Haberler

Üniversitemiz Yönetimi Yetkili Sendika Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

26.04.2021

Üniversitemiz yönetimi 22 Nisan 2021 tarihinde yetkili eğitim sendikası temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ekrem Tak, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Ramazan Tak ile sendikayı temsilen Şube Başkanı Bilal Bozkurt, Şube Sekreteri Doç. Dr. Osman Coşkun ve Şube Başkan Yardımcısı Serdar Türkmen katıldı.

Toplantıda, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması konusunun Üniversitenin ilgili birimleri ile görüşülüp değerlendirilmesi; Üniversitemizde yemekhane gibi sosyal tesislerin ve akademik birim binalarının uygun yerlerine sendika duyuru panosu konulması; pandemi sonrası şartlar müsait olduğunda personelimizin katılımının çoğunlukla sağlanarak ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitimler verilmesi; Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde ders veren akademik personelin ek ders hak edişlerinin zamanında ödenmesi için kurulmasına çalışılan sistemin en kısa sürede uygulamaya alınması ve Kurum İdari Kurulu Toplantı Kararlarının Üniversite web sitesinde yayınlanması konusunun Üniversite Üst Yönetimi ile görüşülmesi kararları alındı.