Haberler

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri TÜBİTAK - 1001 Desteği Almaya Hak Kazandı

03.08.2023

TÜBİTAK “1001– Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerimizin yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak yer aldığı 5 proje destek almaya hak kazandı

2023 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında toplamda 1654 proje önerisi sunuldu ve bu projelerden 1550'si bilimsel değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, 245 proje önerisinin desteklenmeye hak kazanması ile, projeler için destek oranı %17,3 oldu. Bunun yanı sıra  133 proje önerisinin bir sonraki dönemi beklemeden 17 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine imkân sağlandı. 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan, İMÜ öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen 2 proje şöyle sıralandı:

Yürütücü

Proje Adı

Eşref ALTAŞ

XII. Yüzyıl İslam Düşüncesinin Kişiler/Filozoflar, Eserler Ve Teoriler Bakımından Beslendiği Kaynaklar: Fahreddin Er-Râzî Örneği

Ayşe POLAT

Türkiye'de Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Ile Modern Tıp İlişkisinin Temellendirilmiş Kurama Dayalı Durumsal Analizi

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan İMÜ öğretim danışman/araştırmacı olarak  yer aldığı 3 proje şöyle sıralandı:

Danışman

Proje Adı

Muhammet Zahit ATÇIL

Klasik Dönem İslam Dünyasında Bilginin Yayılımı: Rihleler

Birsen ELİBOL

Topoizomeraz Iibeta Aşırı İfade Eden İnsan Kordon Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların 5xfad Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

Araştırmacı

Proje Adı

Cenk BEYAZ

Misyar Evliliklerin İstanbul'daki Serüveni: Nitel Bir Araştırma

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak İMÜ öğretim üyemizin yürütücülüğünü üstlendiği 1 proje şu şekildedir:

Yürütücü

Proje Adı

Nilüfer KABLAN

Fibromiyalji Hastalarında Sanal Gerçeklik Ortamında Oluşturulan İyileşme Algısının Semptom Varlığı ve Şiddeti Üzerine Etkisi