Haberler

Turizm Fakültemizin Ortağı Olduğu AB Projesi Birleşik Krallıklar’da Hibe Almaya Hak Kazandı

18.11.2020

Birleşik Krallıklar Ulusal Ajansına başvurusu yapılan ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ortağı olduğu ''Journeys -Empowerment through Exploration of Cultural Heritage'' (2020-1-UK01-KA201-079143) adlı Avrupa Komisyonu Erasmus+ projesi hibe almaya hak kazandı. Proje ortağı ülkeler İngiltere, Slovenya, Hollanda, Türkiye ve Romanya'dan oluşmaktadır. Projeye Turizm Fakültemizden Prof. Dr. Salih Kuşluvan proje yöneticisi, Doç. Dr. Semra Aktaş Polat, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Polat ve Arş. Gör. Gamze Yorulmazer araştırmacı olarak katılmaktadır. Projenin amacı, Avrupa’nın kültürel mirasının bir parçası olarak Avrupa’da yaşayan diaspora (göçmenler ve sığınmacılar) konusunda eğitimcilerin ve gençlerle ilgili kuruluşların yöneticilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Projenin çıktıları şunlardır:

1-Avrupa’daki diaspora toplulukları (göçmen ve sığınmacılar) hakkında çevrimiçi erişime açık eğitim ve öğretim materyali

2-Avrupa’daki diaspora toplulukları hakkında dijital harita

3-Avrupa’daki diaspora toplulukları konusunda eğitim sağlayan mobil uygulama

Projede görev alan hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.