Haberler

TÜBİTAK-1001 - 2023/2 Döneminde Öğretim Üyelerimizin de Yer Aldığı 4 Proje Kabul Edildi

05.01.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, bilimsel araştırmada yeni bir başarıya imza attı. TÜBİTAK'ın "1001– Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2023 yılı 2. dönemi için yapılan değerlendirmeler sonucunda, üniversitemiz öğretim üyelerinin yürütücü ve danışman/araştırmacı olarak katkıda bulunduğu 4 proje destek almaya hak kazandı.

2023 yılında TÜBİTAK'a sunulan toplam 1474 proje önerisinden %18,3 oran ile 254'ü desteklenmeye layık görüldü. Kabul oranı sınırlı olmasına rağmen değerli akademisyenlerimizin projeleri kabul görmüş olup bu zorlu süreçte üstün gayret göstererek elde ettikleri başarıdan dolayı kendilerini tebrik ederiz. Bütçelerinin üst limiti 1.650.000 TL olan 1001 projeleri sayesinde hem çalışmalarına kapsamlı bir kaynağa, hem de akademik derecelerine göre 27.000 TL/ay’a kadar projedeki bursiyerlerine maddi destek sağlayabilme olanağına erişmiş bulunmaktadırlar.

Akademisyenlerimizin çalışma azimleri ve üstün performansları sayesinde yürüttükleri projelerdeki yenilikçi yaklaşımları, özgün fikirleri ile literatüre önemli katkıları sayesinde, üniversitemiz ulusal ve uluslararası düzeyde adını duyurmaya devam etmektedir.  Projelerin hayata geçirilmesiyle elde edilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeler, literatüre katkı sağlayacak ve üniversitemizin prestijini daha da artıracaktır.

Üniversite genelinde;

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Kazancı’nın yürütücü, Dr.Öğr. Üyesi Melike Güney Akkurt’un araştırmacı ve Prof.Dr. Pınar Obakan Yerlikaya’nin danışman olarak yer aldığı “Bağ Dokularının (Ligament/Tendon) Onarımında ve Sütur Uygulamalarda, Akdeniz Midyesi Bisuslarından Elde Edilen Protein Kopolimerlerin Doğal Özelliklerinin Korunarak Kullanımının Araştırılması” konulu proje,

Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Meltem Karatepe Kaya’nın yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Solak’ın araştırmacı olarak yer aldığı  “Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi” konulu proje,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdoğan Aydın’ın araştırmacı olarak yer aldığı “İndis Modülasyonu ve Ayarlanabilir Akıllı Yüzey Destekli Ortogonal Zaman-Frekans Uzay Modülasyonunun Yeni Nesil Telsiz Haberleşmesi için Tasarımları” konulu proje,

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kılıç’ın araştırmacı olarak yer aldığı  “Nöronal Büyüme Düzenleyici-1'in Nöronal Hasar ve Nöroplastisite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” konulu proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

Kabul edilen projelerin yanı sıra, bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak İMÜ öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü ve araştırmacılığını üstlendiği 4 proje şu şekildedir:

İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bilal Taşkın’ın yürütücü, Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Demir’in araştırmacı olarak yer aldığı  “İslam'da Dini Düşüncenin Yöntembilimleri Olarak Kelam ve Fıkıh Usûlünün Ortak Meselelerinin İncelenmesi” konulu proje,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden, Dr.Öğr.Üyesi Haluk Bayram’ın araştırmacı olarak yer aldığı  “İçmesuyu Arıtma Tesisleri (İat) Yukarı Akışlı Çamur Battaniyeli Durultucularda (Yaçbd) Organik Madde Giderim Mekanizması  Optimizasyonu, Dizayn Önerileri ve İşletiminde Karar-Verme Mekanizması Geliştirilmesi” konulu proje,

Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Kenan Yıldız’ın danışman olarak yer aldığı  “Osmanlı İstanbul'unun Servet ve Demografik Yapısı (1650-1810) konulu proje,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hayriye Sundu Pamuk’un araştırmacı olarak yer aldığı  “Alt-Tılsım (Bottom-Charmed) Mezon Spektrumunun Kuark Model ile İncelenmesi” konulu proje.

Tüm hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.