Haberler

Topluma Hizmet Ödülünü Cumhurbaşkanımızın Elinden Aldık

04.10.2018

Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve Senato Üyelerimiz Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldılar. Gerçekleştirilen Akademik Yılı Açılış Töreni’nde düzenlenen ödül töreni bölümünde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütücülüğünü Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ’ın, Danışmanlığı’nı Prof. Dr. Emine CAN’ın yaptığı “Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim Ve Zeka Oyunları Yöntemi İle Erken Yaşta Tespiti” konulu Bilim ve Zeka isimli projemiz 2018 "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Cumhurbaşkanımız tarafından verilen "Kurumsal Ödül"ler kategorisinde Topluma Hizmet Ödülüne layık görüldü. Ödülü Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Verilen ödülle ilgili görüşlerini aldığımız Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman şunları söyledi:

"Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinden biri de toplumsal fayda odaklı çıktılar üretmektir. İşte bu proje, hem de ülkemizde ihmal edilen bir alanda, tam da bu hedefe yönelik çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Projeyi yürüten Doç. Dr. Rahmet Savaş Hocamıza, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemize; destekleyen İSTKA'ya, üniversitemizi kurumsal olarak ödüle layık gören YÖK yetkililerine ve ödülü üniversitemiz adına bize takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi benzer projelerle topluma hizmet alanında öncü faaliyetlerini sürdürecektir."

15.01.2017-15.01.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen, Üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Bilim ve Zeka projemizde proje ortağı Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenen “Şehit Burhan Öner İ.O., 50.Yıl Besim Kadrıgan İ.O., Atatürk İ.O., Fındıklı İ.O., Zümrütevler İ.O., İsmet İnönü İ.O., Şehit Öğretmen Nevzat Akdemir İ.O., Evliya Çelebi İ.O., Nezahat Aslan Ekşioğlu İ.O., Gülensu İ.O.” ların’da toplam 960 adet Bilim ve Zeka Oyunları Uygulama eğitimleri verilerek 2550 öğrencinin eğitim alması sağlanarak önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin ise %98’i tanılanmamıştır.

Bilim ve Zeka Oyunları Uygulamaları ile çocukların mantıksal düşünme, planlama, akıl yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, problem çözme, strateji geliştirme gibi alanlar ile sabır, sebat, karar verme, yenilgiyi hazmetme gibi davranış ve tutumlarının geliştirilmesinin amaçlandığı projede, aynı zamanda, doğada ve çevrelerinde meydana gelen tüm olayların bilimsel bir açıklamasının olduğunu fark ederek, günlük hayat ve doğa ile bilim arasında ilişki kurabilme yeteneği kazandırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında belirlenen okullarda 3. ve 4.sınıfta eğitim gören öğrencilere 20 kişilik sınıflarda, 80 dakikalık 2 farklı Zeka Oyunu Uygulaması ve 2 farklı Bilim Uygulaması eğitimi verilmiştir. (Her öğrenci 160 dk. Zeka oyunu ve 160 dk. Bilim Uygulaması Eğitimi almıştır.) Bu şekilde, 2400 öğrenci Zeka Oyunları ve Bilim Uygulamaları ile tanıştırılırken, yeteneklerinin ortaya çıkması/fark edilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamalar ile, sadece özel yeteneklilerin tespiti değil aynı zamanda tüm öğrencilerin zeka gelişimlerine olumlu katkı sağlamak da hedeflenmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ, proje hakkında, “Zeka Oyunları ve Bilim Uygulamaları, çoğunlukla belli bir maddi bedel ödenerek elde edilen imkanlardır. (Özel Eğitim Kurumları/ atölyeler/ kurslar vs) Sosyo-Ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları ise, hem özel yeteneklerini açığa çıkararak kendilerine uygun eğitimi alma ve hem de bilim ve zeka oyunları uygulamalarına ulaşmaları açısından oldukça dezavantajlıdırlar. Tüm bunlarla beraber, özel yetenekli olan öğrencilerin sosyal açıdan uyum, ilişki kurma, davranışlarını kontrol etme gibi becerilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçlarla Maltepe ilçesinde bulunan 10 okulda, tüm fiziksel donanımı ve materyalleri sağlanmış destek sınıfları kurulmuştur. Sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla da, her okulda bilim ve zeka oyunları uygulamaları ile sosyal beceri alanında 3 öğretmene eğitim verilmiş ve bu 3 farklı alanda 1 yıllık müfredat hazırlanmıştır. Eğitim alan öğretmenlerimizin, elde ettikleri bilgi ve beceriyi kendi okullarındaki diğer öğretmenlere aktarmış olmaları da, bizi mutlu eden başka bir gelişmedir.” dedi.

Proje Danışmanı olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Can konuşmasında, “Öğrencilere bilimin gündelik yaşantımızda ne kadar yer aldığını eğlenerek öğretmenin önemini bu projenin çıktıları arasında sayabiliriz. Öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi için sistemli ve düzenli bir eğitime ihtiyaçları vardır.  Kurmuş olduğumuz destek sınıfları öğrencilere, yıl içerisinde öğrenilen bilgilerin uygulamalarını yapabilme imkanı sunacak ve eğitimi daha da eğlenceli hale getirecektir.” sözlerine yer verdi.

Örnek bir proje.

  • Proje örnek teşkil edecek, tekrarlanabilir bir projedir. Model olarak kullanılabilir niteliktedir.
  • Sonuçlar sadece Maltepe ilçesine ait gibi görünse de projede oluşturulan destek sınıfları çevre ilçeler tarafından da kullanılabilir. Proje sonuçları, kapanış toplantısı ile basına ve halka duyurulmuş, böylelikle daha fazla aileye ulaşılıp, uygulamalar tanıtılmış ve aynı zamanda özel yetenekli çocuklar üzerinde bir farkındalık oluşturulmuştur.
  • Proje kapsamında özellikle çocuklar ile çalışmalar yapmak erken yaşta bilim ve zeka oyunları uygulamaları ile pek çok beceri sahibi olmaları önemli bir kazanımdır. Özellikle çoklu zeka yöntemi ile gerçekleştirilecek çalışmalar çocuklarda önemli bir öğrenme etkinliği sağlayacak ve öğrenmede kalıcılık sağlayacaktır. Bu kazanımlara sahip öğrenciler, arkadaşlarını da bu uygulamalarla tanıştırarak, proje kazanımlarının daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayacaktır.
  • Piaget'in gelişim kuramına göre öğrencilerin 8-9 yaşında somuttan soyuta geçiş aşamasında olduğu, zekanın en iyi bu yaşlarda ölçülebileceği dikkate alındığında, proje uygulamalarının yapılacağı yaş aralığının, ilköğretim 3. & 4.sınıfda öğrenim gören öğrenciler olması tasarlanmıştır.
  • Proje kapsamında kurulacak olan destek odaları, herhangi bir ek maliyete ihtiyaç duymadan çalışmaya devam edecektir.
  • Geliştirilen bu programın, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereği destek eğitim odalarında, Bilim ve Sanat Merkezlerinde yetişmiş eleman ve geliştirilmiş programla devam etmesi daha geniş kitlelere uygulanmasını sağlayacaktır. Oluşturulan müfredatlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği Hizmet içi Eğitimlerde kullanılabileceği gibi, bu uygulamalarla bakanlık tarafından yeni formatörlerin eğitilmesi mümkündür.
  • Projemiz ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacak özel yetenekli öğrencilerin tespitinde önemli bir boşluğu doldurarak çevresinde farkındalık oluşturmuştur.
  • Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitim, özel eğitim olarak tanımlanmaktadır. Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak dezavantajlı konumda bulunan özel yetenekli bireylerin; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda destekleyici bir eğitim görme haklarını kullanabilmelerini; öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, duygusal becerilerini geliştirmek ve topluma sağlamayı amaçlayan bir projedir.
  • Bilim ve zeka uygulamaları ile sosyal becerinin değerlendirildiği bir ön tarama testinin, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda uygulanıyor olması ile, RAM'ların iş yoğunluğunu azaltacağı düşünülmektedir. BİLSEM'lerin yetersiz olması ve bu öğrencilerin özel eğitim imkanlarından faydalanamayacak olmaları ve okullarında tüm bilim ve zeka oyunları uygulaması materyalleri ile eğitimci ihtiyacının sağlandığı destek eğitim sınıflarının olmaması, bu tarz projelerin gerekliliğini ve yaygınlaştırılması gerektiğini göstermektedir.