Haberler

TEAMS Projesinin Pilot Uygulamasına Ev Sahipliği Yaptık

01.11.2018

Üniversitemizin ev sahibi olduğu TEAMS projesinin pilot uygulaması 22-25 Ekim tarihleri arasında İstanbul AFAD tesislerinde gerçekleştirildi.

Acil ve Afet Tıbbı Araştırma Merkezi CRIMEDIM ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği sonucunda Avrupa Komisyonu Projesi kapsamında iki yıl boyunca ECHO/SUB/2016/740145/PREP/16 kabul numarası ile destek alan Acil Medikal Ekipleri ve Avrupa Medikal Topluluğu Birimleri için Eğitim Planlaması (TEAMS – Training for Emergency Medical Teams and European Medical Corps) isimli projenin son basamağı İstanbul’da, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul AFAD tesislerinde 22-25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

            Proje Ortakları:

            1- Universita Del Piemonte Orientale, Research Center in   Emergency and Disaster Medicine (CRIMEDIM, İtalya)

            2- Istanbul Medeniyet University (Türkiye)

            3-University of Manchester (İngiltere)

            4- Karolinska Institutet (İsviçre)

            5- Tel Aviv University (İsrail)

            6- Humedica (Almanya)

            7- Novareckon (İtalya)

Ülkemizdeki proje sahibi olduğumuz projenin son adımı olan “pilot uygulama” için İstanbul'daki diğer katılımcıları AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Kızılay, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afetlerde Acil Müdahale Öğrenci Topluluğu oldu. 

Üniversitemizin de ortaklarından olduğu bu projenin pilot uygulaması için AFAD ve Kızılay hem lojistik hem de ekip olarak destek sağladılar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı uzman ve asistan hekimleri projenin mutfak çalışmasında çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Projemiz hastane ve üniversite personelimizin ortak çalışması sonucunda zenginleşmiştir. Projenin resmi sitesine http://www.teams-project.eu adresinden ulaşabilmektedir.

Bu projemiz kapsamında öncelikle afetlerde sahra hastanesi oluşumundan ve işletilmesinden de sorumlu olan EMT Tip 2 tanımlı 29 kişiden oluşan acil sağlık ekibi oluşturuldu. Ekipte 4 acil tıp uzmanı, 2 genel cerrahi uzmanı, 1 ortopedi uzmanı ve 1 anestezi uzmanı doktor; 4 paramedik; 4 hemşire;  1 ortopedi teknikeri; 1 teknik personel; 1 sağlık memuru;  5 Kızılay (Ulusal Afet Yönetim Müdürü, Müdahale Uzmanı, Biyomedikal, Medikal Hemşire) personeli  ve 5 AFAD lojistik ve arama kurtarma personeli yer aldı.

Projenin birinci günü AFAD Hasdal tesislerinde proje tanıtımı ve eğitim çalışması ile başladı. Üç adet acil tıp uzmanından oluşan ve afetlerde acil sağlık hizmetleri konusunda çalışmalar yürüten eğitimci grubumuz proje süresince hazırlanan senaryolara göre ekibin ihtiyaç duyacağı ön hazırlık ve bilgilendirmelerde bulundu. Acil sağlık ekibine eğitim sonrası ön değerlendirme testi uygulandı. İki yıllık hazırlık süresince afetlerde çalışacak acil sağlık ekiplerinin “takım olabilmelerinin” değerlendirilebilmesi için sekiz adet senaryo kararlaştırıldı. Bu senaryolar:

1- Gidilecek bölgeye intikal hazırlığı (masabaşı)

2- Hedeflenen yere varış ve kurulum (sahada simülasyon)

3- Öncelikleri belirleme (masabaşı)

4- Operasyonel bilgi yönetimi (masabaşı)

5- Afetlerde kitlesel yaralanma olaylarında müdahale (sahada yönetim)

6- Görev yapılan yerin şartlarına adaptasyon (sahada simülasyon)

7- Çıkış Planı (masabaşı)

8- Güvenlikle ilgili tehditlerle başa çıkabilme (sahada simülasyon)

Bu senaryoların yarısı masabaşı, diğer yarısı da sahada simülasyon eğitimi olarak planlandı.  Senaryolar, ikinci  günden itibaren Yeşilköy İstanbul AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezinde yapıldı. EMT Tip 2 ekipleri sanki afet varmış gibi hazırlıklarını yaptılar; afet bölgesine intikal ettiler; bölgede Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü ile iletişim kurarak ve standart operasyonel prosedürler doğrultusunda olaylara müdahale ettiler ve sonrasında da güvenli bir şekilde bölgeden çıkış hazırlığı yaparak başlarına gelen güvenlik sorunlarıyla başa çıkmaya çalıştılar.

Bu çalışmada üç temel başlık üzerine odaklanılmıştır:

1.Takım çalışması;

2. Öz yeterlilik;

3. Eğitimin kalitesi

Projemizin amaçları:

  • Takım çalışmasına odaklanan bir eğitim programının oluşturulması, 
  • Eğitim materyalleri geliştirmek ve etkili eğitim metotlarının tanımlanması, 
  • Takımların eğitimi için uygun maliyetli, simülasyon temelli senaryoların tasarlanması,
  • Eğitim etkinliğinin hedefleri arasında katılımcı memnuniyeti ile birlikte takımların yeteneklerindeki gelişimin değerlendirilmesi, 
  • Oluşturulan eğitim paketinin kalitesinin ölçülmesi ana hedeflerimiz arasındadır.

            Son gün senaryoların tamamlanmasını takiben tüm EMT Tip 2 üyelerine öz değerlendirme testleri uygulandı. Yapılan test sonuçları proje ortakları (konsorsiyum) tarafından açıklanacaktır.

Projenin yürütüldüğü ilk yıl sonunda ortaya atılan yeni fikirler neticesinde, Avrupa Birliği komisyonuna aynı takım ile TEAMS2.0 adıyla yeni bir proje teklifi sunulmuş ve kabul edilmiştir. 2019 yılında başlayacak olan ve Medeniyet Üniversitesi’nin de ortağı olduğu projenin 2020 yılı sonunda bitmesi planlanmaktadır. Araştırma konusu zengin olan ve birçok global eksiği bulunan “Afet Tıbbı” konusundaki projelere Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman sonsuz destek vermektedir. Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınevi birlikteliğiyle yürütülen ''Koenig and Schultz’s Disaster Medicine: Comprehensive Principles and Practices (Edition 2)'' adlı eserin Türkçeye çeviri çalışması tüm hızıyla devam etmektedir. 2019 yılında dilimize çevrilecek olan eser Türkiye’de kapsamlı afet kitabı olarak nadide eserlerden birisi olacaktır.

Medeniyet Üniversitesi vizyonu ve misyonu gereği ulusal ve uluslararası tüm araştırmalara ortak olmaya ve destek vermeye devam edecektir.