Haberler

Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programı Kapsamında Bir Eğitim Daha Başarıyla Tamamlandı

11.12.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları ve Uygulama Merkezi’nin (MASAM) koordinatörlüğünü üstlendiği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Benadir Üniversitesinin birlikte yürüttüğü Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programı Ağustos 2023 tarihi itibari ile bir eğitimi daha başarıyla tamamladı. 5. Grup hekimlerinden 8 asistan bu eğitime katıldı. Asistanlar her yıl 2 aylık ihtisas sürelerini üniversitemiz hastanesinde geçirerek üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından teorik ve pratik eğitimler aldı. Ayrıca bu kapsamda Üniversitemizin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu ve Op. Dr. Ahmet Aydın Taşğın; Somali’ye giderek yerinde eğitimler verdi, birçok sınavlar gerçekleştirdi ve asistan karnelerini değerlendirdi. 4 yıllık yoğun ve öğretici eğitim süreçlerinin sonunda asistanlarımız 4 basamaktan oluşan (test, teorik, pratik ve tez çalışmaları) uzmanlık sınavında başarı göstererek “Uzman Tabip” ünvanını almaya hak kazandı.

MASAM Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu bölgedeki durumu: “ Dünyada 5 milyardan fazla insan uygun cerrahi tedaviye erişememektedir ve tıbbi hizmete erişim açısından büyük bir tezat mevcuttur. Afrika’da diğer kıtalara nazaran kişi başına düşen hekim ve cerrah sayısı Avrupa ülkelerine göre ciddi oranda daha azdır. Afrika’nın birçok bölgesinde cerrahi prosedürler tam olarak eğitilmiş cerrahlar tarafından yapılmamaktadır. Bu da yapılan cerrahi prosedürlerdeki morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.” sözleri ile ifade etti.

Yeni mezun cerrahlarımızın mesleklerini gurur ve onur ile icra eden, kendilerini insanlığa hizmet etmeye adayan, işlerini insani kaygılarla yürüten; din, dil, ırk ayırt etmeden tüm insanlara karşılık beklemeksizin yardım edecek erdeme sahip merhametli doktorlardan olmalarını temenni eder, mesleklerinde başarılar dileriz.