Etkinlikler

Medeniyet Okumaları’nın Kapanış Dersi ve Katılım Belgesi Töreni

25.06.2019

Edebiyat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu yönetiminde, Prof. Dr. Ayhan Çitil ve Doç. Dr. Baha Zafer ile gerçekleştirdiğimiz 2018-2019 akademik yılı Medeniyet Okumaları, 25 Haziran 2019 tarihinde yapılacak kapanış oturumu ve katılım belgesi töreni ile sona eriyor.

Teması "Anlatı ve Yorum: Modern Bilim ve Felsefesi" olan seminerin sekiz dersten oluşan birinci bölümünde Doç. Dr. Baha Zafer Hocamız, Copernicus, Galileo, Kepler, Descartes, Leibniz gibi filozof-bilim adamlarının inşa ettiği modern bilimin yükselişini ve tüm bu gelişmeleri bir dizge etrafında bir araya getiren ve bir yönteme dönüştüren Newton sistemini, madde, hareket, zaman, mekân vb. kavramlar etrafında inceledi. Yine sekiz seminerden oluşan ikinci dönemde ise modern bilimsel-felsefi bilme tarzı, Kant felsefesi ve sonrası dikkate alınarak Prof. Dr. Ayhan Çitil Hocamız tarafından tartışılıyor.

Medeniyet Okumaları seminerlerinin en az yüzde yetmişini takip edenlerin hak kazanacağı sertifikalar için yapılacak tören Sayın Rektörümüz Prof. Gülfettin Çelik’in katılımıyla 25. Haziran 2019’da son dersi müteakip gerçekleşecektir.

Yaklaşık dokuz ay süren seminerlerin tamamlanmasıyla aşağıdaki konular tüm ayrıntılarıyla ele alınmış olacaktır.

I. DÖNEM

25 Ekim 2018       Klasik Evren Tasavvurunun Kuruluşu
01 Kasım 2018     Değişim – Hareket – Mekaniğin Kuruluşu
15 Kasım2018      Kalkülüsün Kuruluşu
29 Kasım 2018     Mekan – Zaman
06 Aralık 2018      Kuvvet – Kütle – Nüfuz edilemezlik (Descartes-Gassendi) - Geometri
13 Aralık 2018      Deneysel Felsefenin Kuruluşu
27 Aralık 2018      Determinizm – Laplace – İstatistik – İhtimali Evren
03 Ocak 2019       Isı – Termodinamik

II. DÖNEM

II. DÖNEM
21 Şubat 2019       Klasik İlahiyat, matematik ve fizik itibariyle sonluluk-sonsuzluk ve süreklilik-süreksizlik kavramları
07 Mart 2019        Antik çağdan modern çağa sonsuzluk, madde ve bilgi anlayışlarının dönüşümü
21 Mart 2019        Modern metafizikte uzay, zaman, hareket ve bireyin temellendirilmesi
04 Nisan 2019      Kritik projesinin arka planı ve Kant’ın matematik anlayışı
18 Nisan 2019      Transandantal dedüksiyon ve Kant’ın teorik fizik anlayışı
13 Haziran 2019  Transandantal diyalektik ve Kant’ın metafizik eleştirisi
20 Haziran 2019  Transandantal metafizikten teorik fiziğe: doğabilimin metafiziksel temelleri
25 Haziran 2019  Kant’ın matematik ve teorik fizik anlayışının sınırları