Duyurular

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzinleri Hakkında

26.07.2019

Yabancılar İletişim Merkezi YİMER: Alo 157

Bu hattı 7/24 arayabilir ve yabancı öğrencilerin ikamet ve vize süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

27.10.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, ülkemize yükseköğretim amacıyla gelen önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora (eş ve çocukları dahil) ve değişim programı öğrencileri; ilk kez ikamet izni başvurusunda https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru adresinden randevu alarak daha sonra başvuru formu ile birlikte gerekli tüm belgelerini Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Aynı protokol kapsamında yer alan üniversitede çalışma izni bulunan akademisyenler (eş ve çocukları dahil) ise ilk ikamet izni başvuru belgelerini Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Başvuru dosyaları bu birimler tarafından toplu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek ve verilecek İkamet izni kartları yine toplu olarak Üniversitemize gönderilecektir. Bu nedenle kartların postada kaybolmaması ve tek elden işlem görebilmesi için öğrencilerin başvuru yaparken kendi ikamet adresleri yerine Üniversitemizin adresini yazmaları önemle rica olunur.  

 1. İkamet izni başvuruları vize süresi içinde,  şartlı giriş yapanların ise başvurularını mutlaka 10 gün içinde yapmaları gerekmektedir
 2. Üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt yaptırılmadan Türkçe, İngilizce, Arapça veya başka bir dil kursuna kaydolan öğrenciler kurs süresi kadar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler. Üniversiteye kaydolup öğrenci belgesi almaya hak kazandıktan sonra ‘Öğrenci İkamet İzni ’ne başvuru yapabilirler.
 3. Üniversite öğrencisi olup kayıt yaptırdığı bölümün gereği olarak İngilizce, Arapça veya başka bir dilde hazırlık eğitimi görecek yabancılara başlangıçta 1 yıl süreli, hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra ise kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim süresi kadar öğrenci ikamet izni düzenlenebilecektir.
 4. Öğrenci ikamet izninde; öğrencinin pasaport geçerlilik tarihi, öğrenci belgesinde belirtilen mezuniyet tarihi ve sigorta geçerlilik tarihi dikkate alınmaktadır. Okula ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na başvurulacağını belirten tebliğ imzalandığı taktirde öğrenim süresi kadar ikamet düzenlenebilir aksi halde özel sağlık sigorta süresi dikkate alınacaktır.
 5. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara verilecek ikamet izni, öğrenim programını tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır. Mezun olan öğrencilerin ikamet izinleri mezuniyet tarihi itibariyle kesilir ve 10 gün içerisinde kalış amacına uygun yeni randevu almaları gerekir. Bu 10 günlük süre mezuniyet tarihinden itibaren başlar.
 6. Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu öğrencilerin randevu gününde randevu yerine bireysel olarak gitmesi gerekmektedir.

 (Önemli Not: Öğrenciler e-ikamet randevusunu aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde tüm belgelerini tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler tekrar randevu alarak tüm işlemlerini kendileri yapmak zorundadır.)

ÖĞRENCİ İLK İKAMET BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. BAŞVURU FORMU

https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru adresinden Yeni Bir Başvuru Yapmak İstiyorum(I WOULD LIKE TO LODGE A NEW APPLICATION) sekmesine tıklayıp randevu alınarak gerekli bilgiler doldurulmalı ve başvuru formunun çıktısı diğer belgelerle birlikte ofisimize teslim edilmelidir. Öğrenci randevu aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde tüm belgelerini tamamlayarak Üniversitemizin ilgili birimine teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler tekrar randevu alarak tüm işlemlerini kendileri yapmak zorundadır.

Öğrenci başvurusunu vize veya vize muafiyet süresi bitmeden önce yapmakla yükümlüdür. İkamet izni şartlı giriş formu ile ülkeye giriş yapanların ise giriş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan ikamet izni başvuru formunu doldurmaları gerekir. )

 1. ÖĞRENCİ BELGESİ (TÜRKÇE, MÜHÜRLÜ VE İMZALI)
 2. ADRES BEYAN TEBLİĞİ (Adres bilgilerini gösteren yazılı belge – kira, yurt, pansiyon vb.)

(Önemli not: e-ikamet.goc.gov.tr adresinden yapılan ilk ikamet izni başvurularında adres kısmına kişinin ikamet adresi değil üniversitemizin adresi yazılacak ve ikamet izni kartları buraya gönderilip buradan teslim alınacaktır. Aksi takdirde ikamet izni kartlarının postada kaybolması söz konusu olabilmektedir. (Üniversitemizin adresi : Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34000 Kadıköy/İstanbul)

 1. İKAMET İZNİ KART BEDELİ ÖDEME DEKONTU (Herhangi bir Vergi Dairesine ödenecektir. 2019 yılı için ücret 89 TL’dir)
 1. 4 (DÖRT) ADET FOTOĞRAF (Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır)
 2. PASAPORT FOTOKOPİSİ (Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmalıdır. Pasaportun ilk 2 sayfasının fotokopisine ek olarak, pasaport içerisinde vizenin ve son giriş mührünün yer aldığı sayfaların fotokopisi istenmektedir.)
 1. SAĞLIK SİGORTASI - SGK TEBLİĞİ (DEKLARASYON) (İkamet izni alınabilmesi için yabancının kalacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortasının olması gerekmektedir. Öğrenci ikamet izninde; öğrencinin pasaport geçerlilik tarihi, öğrenci belgesinde belirtilen mezuniyet tarihi ve sigorta geçerlilik tarihi dikkate alınmaktadır. Okula ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na başvurulacağını belirten tebliğ imzalandığı takdirde öğrenim süresi kadar ikamet düzenlenebilir aksi halde özel sağlık sigorta süresi dikkate alınacaktır.

 1. ÖĞRENCİNİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI HALİNDE:

* Vizeyle gelen öğrencilerden doğum belgesi, muvafakatname ve taahhütname istenmeyecektir.

* Vizesiz gelenler için:

1) Muvafakatname: Öğrencinin anne ve babasının onun Türkiye’de öğrenim görmesi ve yaşamasına izin vermesi ve bunun için de ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş Muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. (X Üniversitesinde eğitim görmesine izin veriyorum şeklinde) Ancak anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.

2) Doğum Belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenecek belgedir.

Not: Muvafakatname ve doğum belgesi ilgili ülke apostil antlaşmasına taraf ise ülke makamlarının düzenlemiş olduğu belgenin apostil şerhli (ya da konsolos + kaymakam onaylı) olması gerekmektedir.