Duyurular

Uzaktan Sınavların Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Senato Kararı

15.05.2020

UZAKTAN SINAVLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SENATO KARARI

Üniversitemiz Senatosu, 14.05.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı oturumunda “2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ile Bu Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Diğer Sınavların Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar”ın aşağıdaki şekilde kabul edilmesine karar vermiştir:  

2019 – 2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DÖNEM SONU SINAVLARI İLE BU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINA AİT DİĞER SINAVLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR[1]

 1. COVID-19 salgını sonrasında üniversitemizde yapılacak olan bahar yarıyılı değerlendirme sınavlarında, belirlenen sınav takvimine uygun olarak şu sınav türlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Öğretim üyeleri tarafından bu sınav türlerinden biri ya da birkaçı tercih edilebilir. Sınav güvenliği açısından (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavlar dışında) test, boşluk doldurma vb. sınav/soru türünden kaçınılmalıdır.

 1. Açık uçlu soru içeren (klasik) sınav:
 1. Bu sınavlar Turnitin bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Turnitin programının öğretim üyesi ve öğrenci tarafından nasıl kullanılacağına yönelik detaylı çalışmalar (metin ve video kayıtları) ilgililerle e-posta ve üniversite web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 2. İlgili öğretim üyesi öğrencilere:
 • Sınavın tarihi ve saati,
 • sınav süresi
 • sınav sorularının öğrencilerle nasıl paylaşılacağı (eposta ve Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) tercih edilecektir),
 • öğrencilerin sınav cevap kağıdını hangi yolla ve ne zamana kadar teslim edecekleri
 • sınav güvenliğini sağlamak için öğrencilere soruları cevaplarken uyacakları kurallar ve dikkat etmeleri gereken noktalar; öğrencinin intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı,
 • sınav ile ilgili diğer tüm bilgileri sınav gününden en az bir hafta önce e-posta ve ÖBS üzerinden duyurur.
 1. ÖBS, E-posta, ALMS ya da Edmodo öğrenme yönetim sisteminden en az ikisi kullanılarak öğrenciye açıklanan sınav saatinden (en erken) 30 dakika önce açık uçlu sorular gönderilir.
 2. Açık uçlu soruların dersin öğrenme kazanımlarıyla uyumlu, öğrencilerin anlama/kavrama, uygulama, analiz, sentez ve/veya değerlendirme yapabilme düzeyindeki kazanımlarını ölçebilecek nitelikte olması gerekir.
 3. Öğrencinin belirlenen sınav süresi içerisinde Word formatında hazırladığı cevapları dosya halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 1. Ödev:
 1. ÖBS, E-posta, ALMS ya da Edmodo öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye ödev konusu ve şekil şartları en az 2 hafta önce ilgili öğretim üyesi tarafından bildirilir.
 2. Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 3. Öğrencinin belirli bir tarihe kadar (takvimde belirlenen final tarihinde belirlenen sınav saatinin bitimine kadar) ödevi Word dosyası halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 1. Proje:
 1. ÖBS, E-posta, ALMS ya da Edmodo öğrenme yönetim sistemlerinden en az ikisi kullanılarak öğrenciye proje konusu ve şekil şartları bildirilir.
 2. Öğrenci intihal veya etik ihlal yapması durumunda bunun kopya olarak değerlendirileceği, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacağı konusunda bilgilendirilir.
 3. Öğrencinin belirli bir tarihe kadar (takvimde belirlenen final tarihinde belirlenen sınav saatinin bitimine kadar) projeyi word dosyası halinde Turnitin’e yüklemesi istenir.
 1. Uygulama içeren sınav:
 1. Uzaktan öğretimle verilen bazı uygulamalı derslerde öğrencilerin yapacakları uygulamalar ALMS ya da ZOOM platformları üzerinden canlı oturumlar aracılığıyla eşzamanlı olarak gözlemlenir –kayıt zorunludur-.
 2. Öğrencilere
 • Sınavın tarihi ve saati,
 • sınav süresi,
 • sınav öncesi hazır bulundurması gereken belgeler,
 • öğrencilerin sınav cevap kağıdını hangi yolla ve ne zamana kadar teslim edecekleri
 • sınav güvenliğini sağlamak için öğrencilere soruları cevaplarken uyacakları kurallar ve dikkat etmeleri gereken noktalar
 • ve sınav ile ilgili diğer tüm bilgiler ilgili öğretim üyesi tarafından sınav gününden en az bir hafta önce e-posta ve ÖBS üzerinden duyurulur.
 1. Bu sınav türünde bir seansta en çok 25 kişilik sınavlar yapılabilecektir. Öğrenci sayısı fazla olduğu takdirde, dekanlık ya da müdürlük makamına bilgi verilmek kaydıyla, eş zamanlı ya da farklı zamanlarda 1’den fazla seans yapılabilir. Farklı zamanlarda yapılacak sınavlarda sınav sorularının değiştirilmesi gereklidir.
 2. Sınav her öğrencinin yüzü ve sınavda kullanacağı ortam (masa vb.) net olarak görülecek şekilde ayarlama yapıldıktan sonra başlayacaktır.
 3. Sınav kâğıtları şekil şartları eksik olmamak kaydıyla, öğretim üyesi tarafından belirlenecek yöntemle ve ilan edilecek eğitim uygulamasına belirtilen süre içerisinde yüklenir.
 4. Alternatif olarak; öğrenci kendi uygulamasını videoya kaydederek, e-posta, ALMS ya da Edmodo uygulamaları üzerinden öğretim üyesiyle paylaşır.
 1. Sözlü Sınav
 1. Öğrencilerle ALMS ya da ZOOM’da en çok üç kişilik görüntülü sözlü sınav oturumları yapılır –kayıt zorunludur.-
 2. Sözlü sınavlarda sorulara verilecek olan cevapların değerlendirilmesi için cevap anahtarı önceden hazırlanır.
 3. Puanlama cevap verildikten hemen sonra yapılır.

2-Öğrencilerin intihal veya etik ihlal yaptıklarının veya kopya teşebbüsünde bulunduklarının tespiti durumunda, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulur. Öğrencilerin intihal ve etik ihlaller hususunda detaylı bilgilendirilmesi, üniversitemiz web sayfası ve e-posta yoluyla kendilerine gönderilecek olan video kaydı yoluyla yapılacaktır.

3-Senato tarafından kabul edilen Final ve Bütünleme tarih aralığına uygun şekilde, örgün öğretimde olduğu gibi detaylı bir program oluşturulacaktır. Her öğretim üyesinin belirlenen tarihi ve saati dikkate alarak sınavını yapması istenir.


[1] Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısında belirtilen “Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir.” kararı gereğince, sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların uygulanmasına yönelik geçici usul ve esaslardır.