Duyurular

Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları

24.07.2019

22-23 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan sürekli işçi sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olan asıl ve yedek adaylar ile başarısız olan ve sınava girmeyen adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

Başarılı olan asıl adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlatılmaları sağlanacaktır. Sözleşme yapıldığı halde göreve başlamayanların/feragat edenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz gelenlerin yerine “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca aşağıda yayımlanan listelerdeki yedek adaylardan sırasıyla işlem yapılacaktır.

Not: Göreve başlamak için gerekli evraklar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından sonra internet sitemizde ilan edilecektir.

Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları

Güvenlik Görevlisi

Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Elektrik Tamircisi

Soğutma ve Isıtma Sistemleri Bakım Onarımcısı

Beden İşçisi (Temizlik)