Duyurular

STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programı Çağrı Duyurusu

11.11.2020

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir. Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır. STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısı ve desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.