Duyurular

Öğrenciler İçin Uzaktan Sınavların Uygulanmasına İlişkin Rehber Video ve Kaynaklar

15.05.2020

Üniversitemiz Senatosu’nun 14.05.2020 tarihli kararı uyarınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan sınavlar 5 farklı türde gerçekleştirilebilecektir: 1) Açık uçlu soru içeren (klasik) sınav; 2) Ödev; 3) Proje; 4) Uygulama içeren sınav; ve 5) Sözlü sınav.

Bu sınav türlerinden ikisi (Uygulama içeren sınav ve Sözlü sınav); öğrencilerimizin halihazırda kullanmakta oldukları ALMS ve ZOOM platformları üzerinden gerçekleştirilecektir. Diğer 3 sınav türü; yani Açık uçlu soru içeren (klasik) sınav; Ödev ve Proje türündeki sınavlarda ise TURNİTİN intihal tespit programı kullanılacaktır.

Turnitin programının öğrencilerimiz tarafından sınavlarda nasıl kullanılacağına dair rehber video ve kaynaklara aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.