Duyurular

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretimde İlke ve Uygulamalar

01.03.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nun 24.02.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı oturumunda 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması konusu görüşülmüş olup “İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretimde İlke ve Uygulamalar”ın aşağıda belirtildiği şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN ÖĞRETİMDE İLKE VE UYGULAMALAR

  1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde üniversitemizde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin uygulama ve stajlarının dışındaki lisans ve lisansüstü derslerinin tamamı, uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilecektir.  Lisans ve lisansüstü derslerinin tamamında Zoom video konferans programı kullanılacaktır. Zoom video konferans programı ile verilen tüm canlı dersler, üniversite kurumsal hesapları kullanılarak gerçekleştirilecektir.
  2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde üniversitemizde uzaktan öğretim yoluyla gerçekleşecek olan lisans ve lisansüstü derslerinin tamamında belge paylaşımında Edmodo öğrenme yönetim sistemi kullanılacaktır. Öğretim elemanı bölüm başkanlığına bildirmek kaydıyla Google Classroom ve/veya KEYPS öğrenme yönetim sistemlerini de kullanabilecektir. Öğrenciler, öğretim elemanının kullandığı öğrenme yönetim sisteminde oluşturduğu sınıfa katılmak zorundadır.
  3. Tıp Fakültesi’nin uygulama ve stajları örgün olarak yapılacaktır.
  4. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin stajları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden staj onayı geldiği takdirde örgün olarak yapılacaktır.
  5. Uzaktan öğretimle verilen derslerin Bologna bilgi sistemi içerisinde yer alan detayları (örneğin; dersin amacı, kazanımları, haftalık konular, okuma önerileri ve kaynaklar, ölçme-değerlendirme süreci), akademik dönem başında ÖBS veya eposta üzerinden izlence ya da link şeklinde öğrencilerle paylaşılacaktır.
  6. Uzaktan öğretim ile verilen tüm derslerde lisans ve lisansüstü eğitim yönetmeliği çerçevesinde devam zorunluluğu mevcuttur. Öğrencilerin derse devam durumu, kurumsal Zoom hesabında yer alan ders devam raporları incelenerek tespit edilecektir. Canlı dersler sırasında öğrencilerin öğretim elemanının taleplerini (öğrencinin soruya cevap vermesi, mikrofonunu açması, kamerasını açması vb.) yerine getirme yükümlülüğü vardır. Öğretim elemanının talebini yanıtsız bırakan öğrencinin, derse bağlanmış olmasına rağmen, derste mevcut olmadığı değerlendirilecektir.
  7. Öğretim elemanları uzaktan öğretim ile verdikleri tüm canlı dersleri kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde yapacaklardır.
  8. Öğrenciler derslere ad ve soyadları ile katılacaklardır.
  9. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasının e bendinde; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” durumunun “varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür” ibaresi yer almaktadır.  Bu bağlamda çevrimiçi ortamda canlı olarak gerçekleşecek olan derslere internet ve dijital araçlara erişim problemi nedeniyle katılamayan öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan öğretimle verilecek olan canlı dersler sanal ortamda kaydedilecek ve bu derslerin video kayıtlarının linkleri öğrenme yönetim sisteminde öğrencilerle paylaşılacaktır. Ayrıca, uzaktan yapılacak olan sınavların geçerlik ve güvenilirliğinin sağlanması, öğrenciler lehine daha adil ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşmesi ve öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için uzaktan yapılacak olan sınavlar video konferans programı aracılığıyla gerçekleştirilecek ve sınav oturumları sanal ortamda kaydedilecektir.
  10. Uzaktan öğretim ile verilen canlı dersler sırasında oluşan ve sonrasında öğretim elemanı tarafından paylaşılan derslerin video, ses ve görüntü kayıtlarının herhangi bir fiziksel ya da dijital ortamda ya da sosyal medya platformunda paylaşılması ya da tedavüle sokulması durumunun öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kişisel verilerinin ihlaline sebep olacağı için paylaşım yapan kişi ya da kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hem üniversite bünyesinde hem de ilgili mahkemeler tarafından işlemler başlatılacaktır.