Duyurular

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

07.05.2021

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' nun 17 inci maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesine istinaden Üniversitemiz çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim almalarının sağlanması ve çalışanlarında söz konusu eğitimlere katılımını zorunlu kılmaktadır.
Üniversitemiz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile işbirliği yapılarak çalışanlarımızın İSG eğitimleri interaktif uygulama üzerinden gerçekleştirilecektir.
Söz konusu eğitimler ÇASGEM uzaktan eğitim sisteminin usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek olup; tüm personelimizin uzem.casgem.gov.tr adresine giderek kullanıcı adını (e-posta adresiniz) ve şifresini (T.C. kimlik numaranız) girerek zorunlu eğitimin 01.07.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Eğitimin hemen başında bilginizi ölçme amaçlı yapılacak bir ön testi tamamladığınızda eğitim konuları açılabilir hale gelecektir. Tüm konuları tamamladığınızda sınav amaçlı yapılacak son testten en az 60 puan alındığında eğitim tamamlanmış olacaktır. Eğitimi tamamlanan personelin belgeleri ÇASGEM tarafından Üniversitemize iletilecektir.
Yasa gereği verilmesi gereken İSG eğitimine katılım zorunludur.
Çalışanlarımızın Nace Koduna Göre Tehlike Sınıfları
Sözleşmeli İşçiler (Temizlik v.b).         Az Tehlikeli
Güvenlik                                                Tehlikeli
Tüm Akademik ve İdari çalışanlar      Az Tehlikeli