Duyurular

2018 YKS İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

31.08.2018

 2018 YKS İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2018 YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz; 03-05.Eylül 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden e-kayıt yaptırabileceklerdir. e-kayıt kılavuzuna https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

03-07. Eylül 2018 tarihleri arasında bizzat Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise aşağıda istenen belgelerle birlikte  Ön Kayıt Formunu doldurarak tabloda belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırabileceklerdir. (Ön kayıt formu 3 Eylül 2018 tarihinde açılacaktır.)

E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin bu işlemden sonra aşağıdaki belgeleri 28 Eylül 2018 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin bu belgeleri 5 Ekim 2018 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ara Not: Kayıtların hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için e-devlet üzerinden kayıt seçeneği tavsiye edilmektedir.

a) E-kayıt üzerinden alınan barkotlu çıktı belgesi, (sadece e devlet üzerinden kayıt yaptıranlar bu belgeyi getirecektir.)

b) ÖSYS sonuç belgesinin çıktısı,

c) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında dört adet fotoğraf,

ç) Lise diplomasının aslı veya Noter onaylı fotokopisi ya da E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Tıp Fakültesine ve Türk Musikisi bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler ayrıca yukarıdaki belgelerle birlikte tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) alınan Sağlık Kurulu Raporu. (Sağlık Kurulu raporu hazır olmayanlar bu raporu 5 Ekim 2018 tarihine kadar teslim etmek zorundadırlar.)

Üniversitemize bizzat gelerek kayıt olacak veya e-kayıt yoluyla kayıt olacak öğrencilerimizin kayıttan önce muhakkak  İMÜ Ön Kayıt Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Lütfen ön kayıt formunu doldurmadan e-kayıt yapmayınız veya kayda gelmeyiniz.

Öğretim dili Türkçe olan programlarımızda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulandığından programlarına başlamadan önce bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimiz kayıt sürecinde ön kayıt formunda tercihini yaparak başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran zorunlu yabancı dil hazırlık bulunan programlarımızdaki öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler 11 Eylül 2017  tarihinde 10.30'da yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 11-14. Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavlarına (İYS) girmek zorundadırlar.

Üniversitemize bizzat gelerek kayıt olan veya  e-kayıt yapan öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek istemeleri halinde Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    

Fakülte

Bölüm/Program

Tarih

Tıp Fakültesi

Tıp

03.09.2018

Diş Hekimliği

Diş

03.09.2018

Sağlık Bilimler Fakültesi

Hemşirelik

03.09.2018

Sosyal Hizmet

03.09.2018

Sağlık Yönetimi

03.09.2018

Beslenme ve Dİyatetik

03.09.2018

Odyoloji

03.09.2018

Edebiyat Fakültesi

Bilgi Belge Yönetimi

04.09.2018

Felsefe

04.09.2018

Tarih

04.09.2018

Tarih (İngilizce)

04.09.2018

Sanat Tarihi

04.09.2018

Sosyoloji

04.09.2018

Psikoloji

04.09.2018

Türk Dili ve Edebiyatı

04.09.2018

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

05.09.2018

İşletme İng.

05.09.2018

İşletme

05.09.2018

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

05.09.2018

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

05.09.2018

Uluslararası İlişkiler

05.09.2018

Hukuk Fakültesi

Hukuk

05.09.2018

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyo Mühendislik

06.09.2018

İnşaat Mühendisliği

06.09.2018

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

06.09.2018

Fizik Mühendisliği

06.09.2018

Bilgisayar Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği

06.09.2018

Eğitim Bilimleri  Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

07.09.2018

Türkçe Öğretmenliği 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

07.09.2018

Okul Öncesi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

07.09.2018

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim ve Tasarım

07.09.2018

Türk Musiki

12-14.09.2018

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

07.09.2018

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

07.09.2018

Kayıt Günlerinde Gelemeyenler

Mazeretli Olanlar

07.09.2018

Üniversitemize gelerek kayıt olmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda  belirtilen tarihlerde kayıt yaptıracaklardır.

Kayıt Yeri

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Güney Kampüs, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, B Blok     34000  Kadıköy / İSTANBUL

Not: Herhangi bir mazereti nedeni ile kendi kayıt günlerinde Üniversitemize gelerek kayıt yaptıramayan öğrenciler sadece 07.09.2018 Cuma günü kayıt yaptırabilirler.

Özel Yetenek Sınavıyla (Türk Musikisi) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 12-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza istenilen evraklarla birlikte bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu öğrenciler için e-kayıt yöntemi kullanılamamaktadır.

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

  1. 2018 TYT Sonuç belgesi fotokopisi (en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.)
  2. Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.) 
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  4. Sabıka kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir)
  5. 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 
  6. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
  7. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  8. Doktor onaylı kan grubu kartı

Eğitim Yerleri:

Edebiyat Fakültesi                                                           Güney Kampüs / Göztepe Kadıköy

Siyasal Bilgiler Fakültesi                                                Güney Kampüs / Göztepe Kadıköy

Tıp Fakültesi                                                                   Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

Eğitim Bilimleri Fakültesi                                             

İngilizce Öğretmenliği                                          Cevizli Kampüsü / Kartal

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                  Cevizli Kampüsü / Kartal

İlköğretim Matematik Öğretmenliği                    Cevizli Kampüsü / Kartal

Türkçe Öğretmenliği                                           Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Okul Öncesi Öğretmenliği                                   Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Hukuk Fakültesi                                                              Cevizli Kampüsü / Kartal

Turizm Fakültesi                                                             Cevizli Kampüsü / Kartal

Diş Hekimliği Fakültesi                                                         Orhanlı Kampüsü / Tuzla 

Yabancı Diller Yüksekokulu (İngilizce Hazırlık Sınıfları)    Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Mühendislik ve Doğa Bilimler Fak.  

Elektrik Elektronik     Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

Fizik Mühendisliği Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

Moleküler Biy. ve Gen. Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

İnşaat Mühendisliği               Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Bilgisayar Mühendisliği         Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Biyo Mühendislik                  Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Endüstri Mühendisliği           Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Matematik                              Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Sağlık Bilimleri Fakültesi                  

Hemşirelik                    Kuzey Kampüs  / Ünalan Üsküdar

Sağlık Yönetimi           Kuzey Kampüs  / Ünalan Üsküdar

Sosyal Hizmet               Kuzey Kampüs  / Ünalan Üsküdar

Beslenme ve Diyatetik  Cevizli Kampüsü / Kartal                                                                        

Odyoloji                         Cevizli Kampüsü / Kartal

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.                                

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.      Türk Musikisi                 Cevizli Kampüsü / Kartal

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.     Görsel İletişim Tasarımı  Orhanlı Kampüsü / Tuzla

Üniversitemize kayıt olan tüm birinci sınıf öğrencilerimizin ders seçme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle 1. sınıf öğrencilerimiz Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders seçme işlemlerinde bulunmayacaklardır.