Rektör Yardımcıları

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ahmet Cihan

Prof. Dr. Ahmet Cihan

Daha önce İstanbul, Dicle ve Nevşehir Üniversitelerinde görev yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Cihan, 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, Ahmet Cevdet Paşa'nın Aile Mektupları, Gelenek İle Modernite Arasında Kırgızistan, Farklı Yüzler ve Renkler Kenti Diyarbakır ve Mağdurun Hikayesi isimli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Cihan 10 Aralık 2014 tarihinden itibaren Üniversitemizde İdari ve Mali İşler, Yapı İşleri Teknik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilimsel Araştırma Birimi (BAP)'nden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

1965 yılında Konya-Ladik’te doğdu. İlk tahsilini Ladik’te, orta ve lise tahsilini Sarayönü İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak üniversiteye intisap etti. 1989 yılında İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 1994 yılında doktorasını tamamladı. 30.10.1994-30.07.1995 tarihleri arasında askerlik görevini yaptı. 1995 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Mezkur Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı (2007-2011). Yüksek Öğretim Kurumu tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak atandı (07.02.2011). İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanıdır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir.

Hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Klasik Fars ve Türk edebiyatı alanında çalışmalar yapmıştır. Sözü edilen alanlarla ilgili yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesinde lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Danışmanlığında tamamlanmış ve devam eden lisansüstü tezler vardır. Bazı yayınlarda bilimsel danışman olarak yer almıştır. 

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Fahri Ovalı 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Darüşşafaka Lisesi’nin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmetini takiben 1987-1991 yılları arasında aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1993-2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın doğum kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalıştı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis çocuk hastanesinde görev yaptı. Bu dönemde Türkiye’de neonatoloji alanında birçok ilke imza attı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2003-2005 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı olarak görev aldı. 2005 yılında İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’ne önce klinik şefi, daha sonra da eğitim sorumlusu olarak atandı. Bu dönemde birçok pediatri ve neonatoloji yan dal uzmanı yetiştirdi. 2015 yılında ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne göreve başladı.

Neonatoloji uzmanı olan Prof. Dr. Fahri Ovalı’nın alanıyla ilgili yapmış olduğu 200’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı, neonatoloji ile ilgili 10 adet referans kitabı bulunmakta olup birçok ulusal ve uluslararası kongrenin düzenleme ve bilimsel kurulunda bulunmuş, çeşitli dergilerin hakem kurulunda yer almıştır.

Prof. Ovalı halen Türk Neonatoloji Derneği genel sekreterliği ile Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Prof. Ovalı evli ve 2 çocuk babasıdır.