SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

E-Posta: bilal.eryilmaz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 23 40

Prof. Dr. Cengiz Alacacı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz Alacacı

E-Posta: cengiz.alacaci@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 35 51

Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Turhan Kaçar

E-Posta: turhan.kacar@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz

E-Posta: refik.korkusuz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 02

Prof. Dr. Lütfullah Karaman

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Lütfullah Karaman

E-Posta: lutfullah.karaman@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 12