SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

E-Posta: ismail.gulec@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr. Cengiz ALACACI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cengiz ALACACI

E-Posta: cengiz.alacaci@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 35 51

Prof. Dr. Turhan KAÇAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Turhan KAÇAR

E-Posta: turhan.kacar@medeniyet.edu.tr

Telefon:

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

E-Posta: refik.korkusuz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 02

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

E-Posta: lutfullah.karaman@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 12