Bağlı Birimler

Bağlı Birimler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü