Haberler

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

27.12.2017

09-13 Ekim 2018 Türkistan/KAZAKİSTAN

(Sempozyum 09-13 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, kesin tarihler kısa sürede ilan edilecektir.)

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, tarihsel, ekonomik, sosyal ev politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık göç olgusunu tarihi, iktisadi, politik, kültürel, edebi ve sanatsal boyutlarıyla ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum; iç ve dış göç başta olmak üzere işçi, eğitim, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi göç ve göç olgusunu kültürel boyutlarıyla ele alıp irdeleyecektir. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, sinema, eğitim ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde; insanlık tarihinin kimi zaman dönemeç noktalarını oluşturan ama aynı zamanda da en dramatik öykülerinin yaşandığı göç gerçekliği ve olgusuna sağlıklı çözüm önerileri sunulacak, böylelikle günümüzde bir insanlık trajedisine dönüşmüş olan hadisenin hasarlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, başta

 • Antropoloji
 • Demografi
 • Ekonomi
 • Hukuk
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Coğrafya
 • İş ve Yönetim
 • Kamu Yönetimi
 • Dilbilim
 • Geliştirme Çalışmaları
 • Sağlık Bilimleri
 • Siyaset Bilimi
 • Uluslarası İlişkiler
 • Medya ve İletişim, olmak üzere,

İnsan hareketliliğine odaklı diğer ilgili disiplinlerde çalışan akademisyen, uygulamacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe, Kazakça ve İngilizcedir.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlara buna göre şekil verilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitelerince ortaklaşa düzenlenen ve oturumları  Ekim 2018’te Türkistan/Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu’na akademisyen, uygulamacı ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı bizleri mutlu edecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.