Haberler

İSMAM Bünyesinde "Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırmaları Birimi" kuruldu

14.12.2017

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM) bünyesinde "Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırmaları Birimi" kuruldu. Birim, kendi alanında Türkiye'de ilk akademik araştırma birimlerinden birisi olup, Kudüs ve Filistin hakkında nitelikli ve interdisipliner akademik destek sağlamayı amaçlıyor.

İSMAM Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırmaları Birimi’nin yöneticiliğini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Berdal Aral yapıyor. Birimin temel amacı, “Kudüs, Filistin ve Ortadoğu ile ilgili siyaset bilimi, yönetim, tarih, edebiyat, sosyoloji vb. birçok alanda mevcut birikimi bir araya getirerek geliştirmek ve karar vericilere uygulanabilir politika önerileri oluşturmak” olarak belirlendi.

İSMAM Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırmaları Birimi’nin faaliyet alanları ise

  • Kudüs ve Filistin’in Tarih öncesi dönemden bugüne tarihi serüveninin araştırılması,
  • Kudüs’ün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları ile belirlenen statüsünün incelenmesi
  • Dünya barışının tesisi için Filistin ve Kudüs’ün nasıl bir rol oynayabileceğinin araştırılması
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Filistin’e ve Kudüs konusunda kamuoyu ve bilinç oluşturulması,
  • Dünya’da benzer araştırma merkezleri ve bilimsel araştırma enstitüleri ile ortak bilimsel araştırmalar yapılması
  • Kudüs ve Filistin konularında mevcut bilgi birikimin kamuoyuna yansıtmak amacıyla panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi
  • Kudüs ve Filistin’in barışçıl ve adil çözümü için politika önerileri geliştirilmesi
  • Bu konularda yerli ve ulusal literatürün geliştirilmesi amacıyla kitap, dergi ve diğer basılı ve görsel ürünler hazırlanması