Duyurular

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Yrd. Doç) İlanı

05.03.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi (Yardımcı Doçent ) alınacaktır.        

Yardımcı Doçent kadrosu için; Söz konusu kadro daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.

               

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Eğitim Bilimleri

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

5

1

Okul Öncesi Eğitimi/Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.

5

1

Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bulanık zincir modeli üzerine çalışmaları olmak.

  • Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
  • Başvurular ilgili Fakülteye şahsen yapılacaktır.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.
  • Adaylar İlanlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

Başvuru adresi:

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Atalar Mah. Şehit Hakan KURBAN Cad. Cevizli-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 3550

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ünalan Mah. Ünalan Sok. Bulgurlu Mevkii No:5 D-100 Karayolu Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 3408

 “İlan 04.03.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 19.03.2018 tarihi mesai bitimidir. (Mesai saati 16:30’da bitmektedir.) 


     Yardımcı Doçent Kadrosu Başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.
   

  Not: Bilim Jürisi Dosya Gönderim Ücreti:100 TL
                 

T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

IBAN NO: TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 nolu hesaba yatırılarak dekontunun başvuru dilekçesi ekine eklenmesi gerekmektedir.